Tehnici Web

HTML

Claudia Chiriță . 2022/2023

https://html.spec.whatwg.org/

HTML = HyperText Markup Language

 • limbaj de marcare folosit pentru
  • definirea structurii
  • descrierea conținutului
 • unei pagini web

Documente HTML

 • conțin elemente (tags) care descriu diferite tipuri de conținut: paragrafe, ancore, liste, imagini, tabele ș.a.
 • browserele interpretează elementele și afișează documentele HTML într-o formă grafică

Documente HTML

 • pot fi scrise folosind orice editor text
 • au extensia htm sau html

Elemente HTML

  <tag>   conținut   </tag>
tag de deschidere                   tag de închidere


nu sunt case sensitive (<tag>, <TAG>, <tAg>)

Elemente HTML

 • cu conținut - au tag de deschidere și de închidere
  ex. <p> un paragraf despre ornitorinci </p>
 • elemente fară conținut - au doar tag de deschidere
  ex. <br>, <hr>, <img>, <link>, <meta>

Structura unui document HTML

Document HTML = arbore de elemente
DOM = Document Object Mode

Imbricare

elementele HTML trebuie să fie corect imbricate

<p><b> greșit imbricat </p></b>
<p><b> corect imbricat </b></p>

Imbricare


https://validator.w3.org/

flow content

Elemente block

 • încep și se termină cu o linie nouă și ocupă întreaga lățime a elementului părinte
 • pot conține alte elemente block sau inline
 • în HTML5 corespund categoriei flow content
 • ex: <p>, <div>, <h1>-<h6>

Elemente block

Elemente inline

 • ocupă doar spațiul rezervat elementului, fără a ocupa toată lățimea părintelui
 • nu încep neapărat cu o linie nouă
 • pot conține alte elemente inline
 • în HTML5 corespund categoriei phrasing content
 • ex: <span>, <img>, <a>

Elemente block

Atribute

 • elementele HTML pot avea atribute
 • atributele specifică o informație adițională asociată elementului respectiv

nume-atribut="valoare"

Atribute

 • globale (se pot asocia tuturor elementelor)

  ...

 • specifice unui element anume
  href este atribut al elementelor a, link
  src este atribut al elementelor img, iframe

  o imagine

Istoric HTML

 • HyperText Markup Language (HTML)
  Tim Berners-Lee, 1989, CERN
 • Extensible Markup Language (XML)
  W3C, 1996
 • HTML4 (1997); XHTML(2000)
 • HTML5 (2012)

HTML5

 • HTML Living Standard
 • specificația HTML = living document, fără număr de versiune din 2011
 • adaugă tag-uri multimedia: <video>, <audio>
 • adaugă tag-uri pentru grafică: <svg>, <canvas>

HTML5

 • îmbunătățește conținutul semantic prin elemente structurale noi:
  <main>, <section>, <article>, <header>, <footer>, <aside>, <figure>, <figcaption>, ...

Structura unui document HTML


<!DOCTYPE html> 
<html lang="ro"> 
<head>   
   <meta charset="utf-8"> 
   <title> titlul documentului </title>
    ...
</head>
<body> 
  
</body>
</html>
     

Semantic Web

Web 3.0

“ Web pages are designed to be read by people, not machines. The semantic web is a vision of information that can be readily interpreted by machines, so machines can perform more of the tedious work involved in finding, combining, and acting upon information on the web. ”

Semantic HTML

“ Semantic HTML is the use of HTML markup to reinforce the semantics, or meaning, of the information in webpages rather than merely to define its presentation or look. ”

Semantics

“ Elements, attributes, and attribute values in HTML are defined (by this specification) to have certain meanings (semantics). ... Authors must not use elements, attributes, or attribute values for purposes other than their appropriate intended semantic purpose, as doing so prevents software from correctly processing the page. ”

Elemente semantice

 • structură mai clară a documentului HTML
 • evaluare optimă pentru motoarele de căutare (SEO)
 • paginile web pot fi mai bine înțelese de diverse aplicații (ex. aplicații text-to-speech)

<header>, <nav>, <main>, <article>
<section>, <aside>, <footer>

structurare semantică vs non-semantică

<header></header>
<section>
  <article>
   <figure>
     <img>
     <figcaption></figcaption>
   </figure>
  </article>
</section>
<footer></footer>

<div id="header"></div>
<div class="section">
  <div class="article">
   <div class="figure">
     <img>
     <div class="figcaption"></div>
   </div>
  </div>
</div>
<div id="footer"></div>

Elementele heading

 • h1, ..., h6 - pentru structurarea documentului
 • 1 cel mai important, 6 cel mai puțin important
 • stil implicit: text bold și mare
 • folosite de motoarele de căutare pentru indexarea conținutului paginii
 • marchează titlurile elementelor de secționare article, section, nav, aside

Elementele heading

Elementul article

<article> conținut articol </article>

 • element cu conținut de sine stătător, poate fi folosit independent de restul site-ului
 • fiecare element <article> trebuie să fie identificat printr-un titlu (element <h1> - <h6>)

Elementul article

<article> conținut articol </article>

 • nu are efecte vizuale
 • ex: postare într-un forum, un articol de revistă online, un articol de blog

Elementul section

<section> conținut secțiune </section>

 • definește o secțiune generică într-un document, având o temă clară dar subordonată temei generale a documentului
 • tema trebuie indicată printr-un titlu
  (element <h1> - <h6>)
 • nu are efecte vizuale
 • ex: capitolele unei cărți

secțiuni cu articole

articol cu secțiuni

Elementul nav

<nav> elemente de navigare </nav>

 • reprezintă o porțiune a paginii cu hiperlegături
 • marchează blocuri de navigație importante
 • grupuri de legături pot apărea și în elemente footer sau header

Elementul nav

Elementul aside

<aside> conținut </aside>

 • reprezintă o porțiune a paginii cu conținut tangențial legat de conținutul paginii
 • ex: pentru reclame

Elementul aside

Elementul header

<header> conținut </header>
 • conținut introductiv pentru pagină sau pentru un element (secțiune, articol)
 • de obicei conține un heading h1,...,h6

Elementul footer

<footer> conținut </footer>
 • conținut adițional despre elementul de secționare cel mai apropiat
 • ex. autorul, drepturi de copyright
 • poate conține un element address cu datele de contact ale autorului

Elementul main

<main> conținut </main>
 • conținutul propriu-zis al paginii
 • există un singur main pe pagină

Elemente semantice strong, em, small

<strong> text important, de atenționare </strong>
<em> text accentuat </em>
<small> comentarii adiționale </small>

Elemente semantice strong, em, small

Elemente semantice strong, em, small

elementele b (bold), i (italic) au devenit și ele semantice în HTML5

<b> cuvinte cheie </b>
<i> termeni științifici / cuvinte în altă limbă
  / text alternativ </i>

Elementele p și hr

<p> reprezintă un paragraf (fragment de text ce evidențiază o idee)

<hr> reprezintă o pauză tematică între grupuri de paragrafe

Elementele div, span

<div> conținut </div>
<span> conținut </span>
 • <div>, <span> nu au înțeles special
 • folosite pentru stilizare, de obicei cu atributele id și class
 • înainte de <div> și după </div> se trece la rând nou

Elementul br

<br> pentru întreruperea liniei
 • nu se folosește pentru a marca trecerea la o idee nouă
 • versurile unei
  poezii, componentele unei
  adrese poștale

Liste neordonate

<ul> o listă în care ordinea elementelor (item-urilor)
   nu are importanță
<li> folosit pentru a crea elementele unei liste

Liste ordonate

<ol> o listă în care ordinea elementelor este importantă

atribute specifice: type, start, reversed

Liste de descrieri

<dl>, <dt>, <dd> 

Elementul a - ancoră, hiperlegătură

<a href="URL"> conținut </a>
 • referință către o resursă
 • atribute:
  • href: destinația linkului (un URL sau id al unui element din pagină)
  • download: descărcarea resursei țintă (în loc de vizualizare)
  • target = modul în care este încărcată în browser resursa țintă
   _blank | _parent | _self | _top| framename
 • legături interne = legături la un fragment din pagină
  <a href="#id-meniu"> legătură la meniu
  ...
  
      

Elementul img

<img src="adresa-imaginii" alt="text-explicativ">
 • atributele src și alt sunt obligatorii
 • alt = text alternativ care va fi afișat dacă imaginea nu poate fi procesată
 • atributele width și height pentru specificarea dimensiunii în pixeli
 • formate acceptate: PNG, GIF, JPEG, PDF, XML, APNG, SVG, MNG

Elementul img

Elementele figure și figcaption

<figure>
 <img src="adresa-imaginii" alt="text-explicativ">
 <figcaption> Figura 1. Descriere </figcaption>
<figure>
 • figure, împreună cu figcaption, formează un element de sine stătător (flow content)
 • pot fi utilizate și cu alte elemente, precum
  <pre>, <code> și <video>

Elementele figure și figcaption

Elementele audio și video

<audio src="URL-audio" controls> mesaj </audio>
<video src="URL-video" controls autoplay> mesaj </video>
<video src="URL-video" controls poster="URL-img"> mesaj </video>
 • poster: imaginea va fi afișată când elementul video nu poate fi redat
 • mai multe surse alternative pot fi precizate în elemente copil de tipul <source>

Elementul iframe

<iframe src="URL" width="n1" height="n2"> text afișat
dacă website-ul nu poate fi inclus </iframe>

imbricarea unei pagini în interiorul paginii curente

Tabele

se folosesc numai pentru reprezentarea datelor
nu pentru layoutul paginii

<table> conținutul tabelului, linie cu linie </table>
<caption> descrierea tabelului (opțională) </caption>
<tr> linie formată din celule </tr> 
<td> celulă date </td>
<th> celulă header </th>   
    

Tabele

Tabele

 • pentru definirea tabelelor se pot folosi și elementele
  thead, tbody, tfoot, colgroup, col
 • atribute specifice pentru td și th: colspan și rowspan
  pentru celule care ocupă mai multe coloane/linii

     
             (\ /)  
             ( . .) 
             C(")(") 
       
             întrebări?