Tehnici Web

CSS #2

Claudia Chiriță . 2022/2023

Pseudo-clase

Pseudo-clase

selector:pseudo-class { 
 proprietate: valoare;
}
 • cuvânt-cheie adăugat unui selector ce specifică o stare specială a elementului selectat
 • ex. folosite pentru definirea stilului
  • unui element la trecerea cu mouse-ul peste el
  • diferit pentru legături vizitate și nevizitate

Pseudo-clase

:link /* legături care nu au fost vizitate */
:visited /* legături care au fost vizitate */
:hover /* elemente peste care se trece cu mouse-ul */
:active /* legături active */
:not() /* elementele care nu apar în argumentul lui not */

Pseudo-clasa :link

Pseudo-clasa :hover

Pseudo-clasa :not

Pseudo-clasa :first-child

selectează un element care este primul copil al unui alt element

Pseudo-clasa :first-child

Pseudo-clase

 • :first-of-type
      selectează elementul care este primul copil de tipul specificat al unui alt element

 • :nth-of-type(n)
      selectează elementul care este al n-lea copil de tipul specificat al unui alt element

 • :nth-child(n)
      selectează elementul de tipul specificat care este al n-lea copil al unui alt element

n poate fi număr natural, cuvânt cheie (odd, even), formulă (an+b, cu n pornind de la 0)

Pseudo-clase

Pseudo-clase

pseudo-elemente

pseudo-elemente (::)

 • folosite pentru a defini stilul unei părți a unui element
 • elemente virtuale, create cu CSS, care nu apar în arborele HTML al paginii
::first-letter /* prima literă a unui text */
::first-line /* prima linie a unui element block */

::before, ::after /* folosite pentru a adăuga conținut*/
         /* înainte/după un element HTML; */
         /* folosite cu proprietatea content */ 	
	

pseudo-elemente (::)

Variabile CSS

 • proprietăți CSS custom (nestandard, definite de utilizator)
 • definite pentru a fi reutilizate în cadrul unui document

Variabile CSS

 • globale: valabile în întreg documentul
  :root {
  --nume-proprietate: valoare;}
 • locale: valabile în interiorul (toți descendenții) elementului în care au fost definite
  element {
  --nume-proprietate: valoare;}
 • se folosesc cu funcția
  var(--nume-proprietate)

CSS Layout

proprietatea position

 • tipul de poziționare a unui element în pagină
 • poate avea valorile:
  position:static;
  position:relative;
  position:absolute;
  position:fixed;
  position:sticky;
 • pentru poziționare se folosesc proprietățile
  left, right, top și bottom

position:static

 • poziția implicită a oricărui element HTML
 • cu poziția static elementul va avea un flux normal în pagină
 • elementele cu poziția static nu sunt afectate de proprietățile left, right, top, bottom

position:relative

 • un element cu position:relative este poziționat relativ față de poziția pe care ar fi avut-o în mod normal în pagină
 • pentru poziționare se folosesc proprietățile
  left, right, top și bottom

position:absolute

 • elementul este poziționat relativ față de primul părinte care are position:absolute/relative/fixed
 • elementul este scos din fluxul documentului
 • se pot suprapune cu alte elemente (exit Flatland!)

position:fixed

 • elementul are o poziție fixă în fereastra de browser
 • elementul este scos din fluxul documentului și nu e afectat de scroll
 • pentru poziționare se folosesc proprietățile
  left, right, top și bottom

position:sticky

 • elementul comută între poziționarea relativă și cea fixă în funcție de scroll
 • dacă poziția scrollului nu depășește elementul, acesta va fi poziționat relativ, altfel se comportă ca un element fix

suprapuneri: z-index

z-index: ...,-100 /* 0, 100,... */
 • prin poziționare, elementele se pot suprapune; pot apărea stive de elemente
 • ordinea elementelor în stivă este dată de z-index
 • elementele cele mai vizibile au z-index mai mare
 • z-index poate fi setată doar pentru elementele care sunt poziționate absolute, relative sau fixed

proprietatea float

float: left; /* right, none */
 • elementele cu proprietatea float sunt scoase din fluxul documentului și poziționate conform valorii, la stânga sau la dreapta
 • ele afectează celelalte elemente: se aranjează înconjurând ("wrapping") elementele float
 • elementele poziționate absolut ignoră prop. float

proprietatea clear

clear: left; /* right, none, both */
 • determină dacă un element trebuie poziționat sub elemente float care îl precedă
 • elementele cu proprietatea clear nu se aranjează în jurul elementelor float, ci se poziționează sub acestea

flexbox

 • metodă de layout unidimensională pentru aranjarea itemurilor în rânduri și coloane
 • itemurile se extind (flex) pentru a umple spațiul disponibil sau se micșorează pentru a încăpea în spații mai mici

flexbox

 • layoutul flexibil oferă o metodă eficienta de a așeza, alinia și a distribui spațiul între elementele din document chiar și atunci când dimensiunea viewportului și a elementelor este necunoscută sau dinamică

tutorial flexbox

flexbox

 • layoutul flexibil presupune definirea a două tipuri de elemente:
  • flex container - element părinte
  • flex items - elemente copii
flex

flex container

proprietăți pentru părinte:
display
flex-direction
flex-wrap
flex-flow
justify-content
align-items
align-content

display flex

display: flex; /* inline-flex */
 • definește un container flexibil inline sau block, în funcție de valoarea dată
 • creează un context flexibil pentru toți copiii săi direcți

flex direction

flex-direction: row; /* row-reverse, column, column-reverse*/
 • stabilește direcția în care sunt plasate itemurile în container: pe orizontală (stânga-dreapta sau dreapta-stânga) sau pe verticală (sus-jos sau jos-sus)

flex wrap

flex-wrap: wrap; /* nowrap, wrap-reverse*/
 • stabilește dacă itemurile vor fi aranjate pe o singură linie (coloană) sau pe mai multe
 • implicit, itemurile se vor aranja toate pe o linie (coloană)

flex flow

flex-flow: flex-direction flex-wrap;
 • prescurtare pentru proprietățile flex-direction și flex-wrap
 • implicit: flex-flow: row nowrap

justify content

justify-content: start; /* end, center, space-between, 
	           space-around, space-evenly */
 • specifică modul în care sunt aliniate itemurile de-a lungul axei principale

align items

align-items: stretch; /* start, end, center, baseline */
 • specifică modul în care sunt aliniate itemurile pe axa secundară (axa perpendiculară pe axa principală)

align content

align-content: stretch; /* start, end, center,
	           space-between, space-around */
 • distribuie spațiul dintre și în jurul itemurilor pe axa transversală
 • nu are efect dacă există o singură linie în container

flex items

proprietăți pentru copii:
order
flex-grow
flex-shrink
flex-basis
flex
align-self

order

order: <întreg>; /* implicit 0*/
 • stabilește ordinea în care apar itemurile în containerul flexibil
 • implicit, itemurile apar în ordinea în care sunt scrise în documentul HTML

flex grow

flex-grow: <număr>; /* implicit 0*/
 • stabilește capacitatea itemurilor de a-și mări dimensiunea dacă este spațiu disponibil în interiorul containerului
 • dacă toate itemurile au flex-grow egal cu 1, ele vor împarți spațiul disponibil în mod egal

flex shrink

flex-shrink: <număr>; /* implicit 1*/
 • definește capacitatea itemurilor de a se micșora dacă este necesar

flex basis

flex-basis: <length>; /* auto (implicit) */
 • definește dimensiunea implicită a unui element înainte de distribuirea spațiului rămas

flex

flex: flex-grow flex-shrink flex-basis;
 • prescurtare pentru proprietățile flex-grow, flex-shrink și flex- basis
 • implicit flex: 0 1 auto

align self

align-self: stretch; /* start, end, center, baseline, auto */
 • permite alinierea individuală a itemurilor pe axa secundară
 • înlocuiește alinierea specificată cu align-items

grid layout

 • sistem de layout bidimensional, bazat pe rețea, cu rânduri și coloane, ce ușurează modul de a așeza, alinia și a distribui spațiul între elementele din document

tutorial grid

grid layout

 • CSS grid presupune definirea a două tipuri de elemente:
  • grid container - element părinte
  • grid items - elemente copii
flex

grid container

proprietăți pentru părinte:
display
grid-template-columns & grid-template-rows
grid-template-areas
column-gap & row-gap
justify-content
align-content
justify-items & align-items

display grid

display: grid; /* inline-grid */
 • definește elementul ca un grid container inline sau block, în funcție de valoarea dată
 • stabilește un context de formatare a grilei pentru toți copiii săi direcți

grid template

grid-template-columns
grid-template-rows

 • definește numărul de coloane și rânduri în care este împărțit gridul și lățimea/înălțimea acestora (unități de măsură: %, px, auto, fr)

grid-template-areas

gaps

column-gap
row-gap

 • definește spațiul dintre coloane și dintre rânduri

mind the gap?

justify content

justify-content: start; /* end, center, space-between, 
	           space-around, space-evenly */
 • specifică modul în care este aliniată grila în interiorul containerului
 • alinierea se face pe orizontală

align content

align-content: stretch; /* start, end, center,
	           space-between, space-around, space-evenly */
 • specifică modul în care este aliniată grila în interiorul containerului, pe verticală
place-content: align-content justify-content

justify & align items

justify-items: stretch; /* start, end, center */
 • specifică modul în care sunt aliniate itemurile pe axa principală
align-items: stretch; /* start, end, center, baseline */
 • specifică modul în care sunt aliniate itemurile pe axa secundară
place-items: align-items justify-items

grid items

proprietăți pentru copii:
grid-column & grid-row
grid-area
justify-self & align-self
place-self

grid column & row

grid-column: start-coloană / end-coloană
 • definește coloanele în care se plasează un element
 • prescurtare pentru proprietățile grid-column-start și grid-column-end
grid-row: start-linie / end-linie
 • definește rândurile în care se plasează un element
 • prescurtare pentru proprietățile grid-row-start și grid-row-end

grid area

grid-area: start-linie / start-coloană
      / end-linie / end-coloană
 • prescurtare pentru proprietățile
  grid-row-start, grid-column-start, grid-row-end, grid-column-end

grid area

grid-area: nume-item
 • poate denumi un item al gridului care este referit apoi folosind proprietatea grid-template-areas pentru container

justify & align self

justify-self: stretch /* start, end, center */
 • aliniază un item al gridului în interiorul celulei, pe axa principală
align-self: stretch /* start, end, center */
 • aliniază un item al gridului în interiorul celulei, pe axa secundară
place-self: align-self justify-self

flexbox vs. grid


     
             (\ /)  
             ( . .) 
             C(")(") 
       
             întrebări?