Tehnici Web

CSS #3

Claudia Chiriță . 2022/2023

CSS LAYOUT: multicoloane

 • permite aranjarea conținutului pe mai multe coloane, ca într-un ziar
 • în esență, un container cu proprietatea column-count sau column-width
column-count: numărul de coloane
column-width: lățimea unei coloane;

multicol

 • proprietăți pentru controlarea stilului într-un layout multicol:
column-gap: spațiul dintre coloane
column-span:câte coloane ocupă un element;
column-rule: stilul liniei care desparte coloanele;
/* prescurtare column-rule: column-rule-style
        column-rule-width column-rule-color*/

CSS across devices

 • adaptarea layoutului unei pagini web la diversele dispozitive ale utilizatorilor:
  mobile (telefon, tabletă) & calculator

Adaptive/Mobile Friendly Design
vs.
Responsive Web Design

Adaptive design

 • aplicația server detectează dispozitivul utilizatorului și răspunde cu pagini diferite
 • ex: webpage.com vs. m.webpage.com

Responsive Design

 • o singură versiune a paginii care funcţionează pe orice dispozitiv

 • avantaje:
  • mai ușor de menținut
  • SEO friendly
  • posibilitatea de sharing a aceluiaşi URL între diverse dispozitive

Media queries

 • aplicarea unui stil CSS în funcție de tipul general al unui dispozitiv sau alte caracteristici precum rezoluția ecranului sau lățimea browserului
 • aplicarea condiționată a unui stil folosind regulile @media și @import
 • pentru specificarea media pentru elemente precum <style>, <link>, <source> folosind atributul media=
 • pentru accesibilitate

Media queries

media type: screen, print, speech
media features: width, height, max-height, max-width, 
        orientation, resolution, aspect-ratio

sintaxă media query:

media type and (med-feature1:val) and (med-feature2:val)...

Media queries HTML

 • atributul HTML media
 • folosirea unor stiluri CSS diferite în funcție de proprietățile dispozitivului media
<head>
 
 
</head>

Media queries CSS

 • CSS at-rule @media
  @media media-query1, media-query2 { }

exemplu:

@media screen and (max-width: 960px) and (min-width: 500px)
{
  body { background-color: pink; }
}

operatori @media

and, only, not și ","

 • only e folosit pentru browsere mai vechi care nu-l recunosc, css-ul din media query fiind ignorat
  @media only x este echivalent cu @media x
 • operatorul "," are rol de disjuncție

Viewport

<head>
  
</head>

indică browser-ului că pagina trebuie să fie scalată pentru a se potrivi cu dimensiunea ecranului

Unități de măsură relative

 • unități de lungime relative la dimensiunea elementului părinte/ a fontului elementului părinte, ori a dimensiunii viewportului
 • ex: em, rem, vw, vh, vmin, vmax

Text responsive

 • folosind unități de măsură ale viewportului
  (vw, vh, vmin, vmax)

Text responsive

 • folosind media queries

Imagini responsive

 • elementele img, video, iframe nu se redimensionează cu cod HTML

Imagini responsive

Imagini responsive

pentru dimensiuni diferite se vor afișa imagini diferite; folosind elementele html <picture> și <source>


  
  
  image

Imagini background responsive

background-image: url(adresă-imagine);
background-size: cover;
/* imaginea acoperă întregul container*/

FLASH QUIZ: ALINIERI

centrare pe orizontală

FLASH QUIZ: ALINIERI

to the right!

FLASH QUIZ: ALINIERI

centrare pe verticală

Transformări

Transformări CSS

 • schimbarea poziției și formei conținutului unui element HTML fără afectarea fluxului normal al documentului
 • transformări afine ale elementelor (box model)
 • rotații, scalări, translații, forfecări în plan și 3D

Transform

transform: metodă(valori); 

 • metode de transformare 2D:
  translate(), rotate(), scale(), skew(), matrix()
 • listă de transformări separate prin spațiu; transformările sunt aplicate pe rând
 • transform-origin
  specifică poziția originii

Transform: translate

transform: translate(tx,ty)
      translateX(tx), translateY(ty); 

mută elementul de la poziția inițială, conform parametrilor dați: [axa-X] și [axa-Y]

Transform: rotate

transform: rotate(grade); 

rotește elementul în sensul acelor de ceasornic dacă valoarea grade este pozitivă și invers dacă valoarea este negativă

Transform: scale

transform: scale(sx,sy),
      scaleX(sx), scaleY(sy); 

mărește sau micșorează dimensiunile elementului în funcție de parametrii sx și sy

Transform: skew

transform: skew(ax,ay),
      skewX(ax), skewY(ay); 

distorsionează elementul de-a lungul axelor X și Y în funcție de parametrii specificați

Transform

unui element îi pot fi aplicate mai multe transformări în același timp

Accesibilitate

 • animațiile cu scalare/zoom pot ridica probleme din punct de vedere al accesibilității, putând provoca migrene
 • e recomandată adăugarea unui mijloc de control pentru oprirea animațiilor dintr-un site
 • e recomandată folosirea feature-ului media
  prefers-reduced-motion

Transformări 3D

 • extensii ale transformărilor 2D
 • efectul 3D se obține folosind proprietatea
  perspective (distanța pe axa Z)
translateZ(tz) -> translate3d(tx,ty,tz)
rotateZ(az) -> rotate3d(x,y,z,grade)
scaleZ(sz) -> scale3d(sx,sy,sz)
matrix3d(n,n,...,n)
perspective(n)

Tranziții

 • controlul vitezei de animație la schimbarea valorii unei proprietăți CSS: schimbarea poate să aibă loc de-a lungul unei perioade de timp, nu doar instantaneu
 • declanșate de evenimente
  :hover, :focus, :active

Tranziții

proprietățile necesare definirii unei tranziții:

transition-property: proprietatea CSS de schimbat;
transition-duration: s; /* durata tranziției */
transition-timing-function: linear; /* ease, ease-in, 
            ease-out, step-start, step-end 
            (funcții predefinite) */
transition-delay: s; /* durata de așteptare înainte 
            de începerea tranziției */
            
transition: property duration timing-function delay;

proprietăți cărora li se poate aplica o tranziție

Tranziții

Animații CSS

 • constau din două componente:
  • un stil care descrie animația
  • o mulțime de keyframes care indică stările inițiale și finale ale animației și posibile puncte intermediare

Keyframes

@keyframes nume-animație {
  0% {...}
  25% {...}
  ...
  75% {...}
  100% {...}
}

@keyframes nume-animație {
  from {...} /* echivalent cu 0% */
  to {...} /* echivalent cu 100% */
}

Animation

animation-name: nume-animație;
animation-duration: s; /* obligatorie */
animation-timing-function: linear /*ease, ease-in, ease-out*/
animation-delay: s;
animation-iteration-count: val; /* infinite */
animation-direction:normal /* alternate, reverse */
animation-fill-mode: none /* forwards, backwards, both */

Animation

The BRB

The BRB

The BRB

The BRB

The BRB

       .   .
       (>\---/<)
       ,'   `.
      / q  p \
      ( >(_Y_)< )
      >-' `-' `-<-.
      / _.== ,=.,- \    întrebări?
     /,  )` '(  )
     ; `._.'   `--<
    :   \    | )
    \   )    ;_/ 
     `._ _/_ ___.'-\\\
      `--\\\