Tehnici Web

Forms

Claudia Chiriță . 2022/2023

ce învățăm să facem azi?

Client-side Web Storage

 • un obiect Storage este un array asociativ în care cheile și valorile sunt stringuri
 • accesăm obiecte Storage prin proprietăți ale obiectului window:
 • localStorage // permanent 
  sessionStorage // pâna la închiderea tabului 

Storage

localStorage.length // nr. intrări în Storage
localStorage.key(i) // numele cheii cu indexul i
localStorage.setItem(numeCheie, numeValoare) 
/* adaugă o cheie și valoarea ei sau înlocuiește 
  valoarea unei chei existente */
localStorage.getItem(numeCheie) // valoarea cheii
localStorage.removeItem("x") // șterge cheia din Storage
localStorage.clear() // șterge toate cheile
localStorage.propNoua = valoare 

Client-side Web Storage

Cookies?

cookies

Incognito?

cookies

Forms

elementul HTML <form> reprezintă o secțiune a unei pagini care conține elemente interactive (controls) și e folosit pentru a trimite informații către un server web

Forms

 • după completare, datele sunt trimise serverului ca o listă de perechi cheie/valoare
  într-un request HTTP de tip post

Forms: Controls

<form id="myform">


<input>
<textarea>
<fieldset>
<select>
<button type="submit"> Submit </button>

</form>

<input type="submit" form="myform" value="Submit">
<button type="submit" form="myform"> Submit </button>

Structurare: label

folosit pentru etichetarea widget-urilor


sau

Structurare: label

etichetare multiplă a unui widget

Structurare: fieldset

folosit pentru gruparea elementelor într-un form

Input

 • poate lua multe forme, în funcţie de valoarea atributului type
 • pentru crearea majorității tipurilor de widget-uri: câmpuri de text pe o singură linie, controale pentru timp & dată, checkboxuri, butoane radio, selectoare de culoare, butoane

Text input

 • atribute specifice: readonly, placeholder, required, size (width pentru câmp), maxlength (numărul maxim de caractere)

Text input

text input cu pattern:

Text input

Email


 • are validare client-side built-in
 • atributul multiple permite scrierea mai multor adrese separate prin virgulă

Search • principala diferență față de input text este stilul: buton X de ștergere a conținutului, colțuri rotunjite

Câmp numeric

 • acceptă doar numere floating-point
 • atribute: min, max, step (default 1, acceptă "any")

Slider

 • se recomandă setarea atributelor: min, max, step

File selector


 • dispozitive mobile: selectorul de fișiere poate accesa fotografii, video și audio înregistrate direct de cameră și microfon

Radio

 • doar unul din butoanele radio poate fi selectat; atributul name trebuie să aibă aceeași valoare pentru toate opțiunile

Checkbox

 • permit selectarea mai multor valori, spre deosebire de butoanele radio

HTML5 input

 • color: alegerea unei culori
 • date : introducerea datei în formatul yyyy-mm-dd
 • time : introducerea orei în formatul hh:mm
 • week : introducerea datei în formatul yyyy-Www

HTML5 input

 • image: buton grafic folosind o imagine
 • tel : introducerea unui număr de telefon; fără validare implicită
 • url : introducerea unui URL în formatul urlscheme://restofurl

Textarea

 • câmp de editare a textului pe mai multe linii
 • implicit: cols = 20

Select


 • control care oferă un meniu de opțiuni selectabile

Trimiterea formularelor: input

 • submit: trimiterea datelor din formular către server
 • reset: resetarea tuturor câmpurilor din formular
  (rar folosit)
  
      

Trimiterea formularelor: button

 • submit: trimiterea datelor din formular către server
  <button type="submit" value="Send Request" />
 • reset: resetarea tuturor câmpurilor din formular
  <button type="reset" value="Reset the form" /> 
 • poate fi folosit în afara formularelor cu atributul
  type="button" 

Trimiterea formularelor: atribute

<form target="_blank" method="post" action="URL">
target = "_self" /"_blank" / "numeiframe" 
 /* locul în care este afișat răspunsul după
  trimiterea formularului (implicit: _self) */
method = "post"/"get"
 /* metoda folosită pentru comunicarea cu serverul 
  (implicit: get) 
  get: query string în URL; 
  post: query string în corpul requestului */
action = URL-ul care procesează formularul
 /* (implicit: URL paginii curente) */

Forms

Validare formular built-in

Validare formular: e rezonabil?

forms & JavaScript

 • un form este reprezentat în JavaScript de un obiect HTMLFormElement
 • proprietatea elements întoarce colecția câmpurilor formularului (array-like object)
 • proprietatea length întoarce numărul de câmpuri

forms & JavaScript

Proprietatea value

 • pentru <input type="text"> și <textarea>
  reprezintă valoarea introdusă de utilizator la trimiterea formularului și este un String
 • pentru <option> reprezintă valoarea opțiunii alese
 • altfel, reprezintă valoarea atributului html valueEvenimente Form

 • submit: evenimentul lansat la trimiterea formularului
 • reset: evenimentul lansat când un formular este resetat

Evenimente Form

proprietăți specifice câmpurilor

 • proprietatea checked (boolean) pentru elemente
  
  
       
 • proprietatea elements a câmpului fieldset:
  array-like care îi conține componentele

proprietăți specifice câmpurilor

Evenimente Controale: Input

 • pentru elemente cu conținut editabil
  ex: <input>, <textarea>
 • se declanșează la fiecare modificare
  ex: fiecare caracter scris într-un input

Evenimente Controale: Change

 • pentru <input>, <textarea>, <select>
 • se declanșează după alegerea unei noi valori
 • pentru <input type="text"> și <textarea> se declanșează când încetează focusul pe element

Evenimente Controale: Change

Evenimente Controale: Change

     
              WW
             /__\ 
             | oo |  _WWWWW_
       (o)(o)  (|_()_|) / o o \  întrebări?
      w"   "w  \__/ (| __O__ |)
      W -====- W /|\/|\ \ \___/ /
      "w   w" |||||||| /-------
      w"""""""""w |||||||||=========|
     W      W|||||||||=========|